Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding waarbij de deelnemers bezig zijn met en voor de dieren.
Het levert een bijdrage aan het welzijn van de dieren alsook aan de mensen. Wij zullen, met de deelnemers, op zoek gaan naar mogelijkheden, afhankelijk van wat de persoon leuk vindt en al kan. Hierbij houden wij rekening met de persoonlijke omstandigheden. Graag stellen wij ook leerdoelen op om de vaardigheden van de deelnemer te vergroten, zoals:
• Bezig zijn met verschillende diersoorten
• Werken met verschillende apparaten
• Ontwikkelen van sociale vaardigheden
• Ontwikkelen van creatieve vaardigheden
De activiteiten:
• Dieren verzorgen
• Assisteren van de dierenarts/tandarts/hoefsmid/osteopaat
• Onderhouden van dierenverblijven
• Maken en repareren van dierenverblijven
• Weiland onderhouden
• (Moes)Tuinieren
• Hulp bij (ver)bouwen van hokken, timmeren, zagen, schilderen, …
• Koken op vuur
• Hooi/stro/voer halen
• …
Met de deelnemers die hiertoe in staat zijn worden activiteiten buiten onze eigen plek uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de samenleving, die het contact tussen deelnemer en samenleving bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Met de dieren langs ouderen
• Kinderfeestjes met dieren voor kinderen uit gezinnen met minima.